Önce güvenlik şeridinin arkasından, uzaktan bakış...Sonra zafer...


Mal budur ;

Postalanma Zamani Sunday, 01 November 2009 12:40 GTB Standard Time
Comments [1]  |  Permalink