Registry açılır.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMTPD32\Parameters bulunur.
EnableExtraPort'un varsayılan değeri 0 (sıfır) iken 1 (bir) ile değiştirilir.
Varsayılan port RFC 2476'ya göre 587'dir.
Servislerden keyifle Smtp stop/start yapılır.

Not: Imail 8.20 ve üstü sürümlerde geçerli. Alt sürümlerde bu özellik mevcut değil.

Postalanma Zamani Friday, April 24, 2009 5:53 PM GTB Daylight Time
Comments [0]  |  Permalink