Sayın Badsector,
www.haber7.com/artikel.php?artikel_id=140139&comments=all internet adresine ilişkin ihbarınızla ilgili olarak, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nca 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" da yer alan suçlar kapsamında ve 5651 sayılı yasanın uygulama usul ve esaslarını belirleyen yönetmelikler (www.tib.gov.tr/kanun_yonetmelik.html) muvacehesinde gerçekleşen teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda; Başkanlıkça, talebe konu İnternet adresiyle ilgili olarak re'sen erişimin engellenmesi kararı verilmesini veya filtrelemeyi( konusu suç teşkil eden içeriğin/İnternet adresinin, filtre programı aracılığıyla Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılardan ulaşılmasını engellenmesi)gerektirecek yeterli derecede şüphe sebebi içerik tespit edilemediğinden talebinize konu internet adresiyle ilgili herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.
Şikayetinizin Adli mercilerce inceleme konusu yapılması takdirinizdedir.
İlginiz ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.
Daha fazla bilgi için www.ihbarweb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı


03 Ocak 2011 tarihinde geldi cevap.  İhbara konu olan durum Haber7'nin bir haberi ve akabinde buna yapılan yorumlarda alenen Atatürk'e küfredilmesiydi. Cümleten geçmiş olsun...

Postalanma Zamani Wednesday, January 05, 2011 9:58 PM GTB Standard Time
Comments [0]  |  Permalink