Ziplemek için sistemde 7-Zip kurulu olması gerekir.

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe add backup %date%
7z a -tzip "D:\yedek\%date%".zip "C:\Windows\System32\inetsrv\backup\%date%"

Sonuç=17.03.2010.zip

Postalanma Zamani Wednesday, March 17, 2010 10:50 PM GTB Standard Time
Comments [0]  |  Permalink