Eğer Ubuntu 8.10’a güncelleme yaptıktan sonra FireFox düğmelerinizin (ileri-geri), sık kullanılanlarınızın durup dururken çalışmadığını görürseniz, FireFox’u kapatıp konsoldan şunu yazın;

mv ~/.mozilla ~/.mozilla.bak

Postalanma Zamani Saturday, 14 February 2009 23:06 GTB Standard Time
Comments [0]  |  Permalink

All comments require the approval of the site owner before being displayed.
Name
E-mail
Home page

Comment (HTML not allowed)  

Enter the code shown (prevents robots):

Live Comment Preview