Bazı anti virüs programları bu Auto Run virüslerini kaçırıyor, sisteminize, usb taşınabilir hafızalarınıza bulaşıyor. Tıklıyorsunuz içine giremiyorsunuz vs. vs. Yapmanız gereken bir batch dosyası oluşturup içine;

@echo on
taskkill /im explorer.exe /f
taskkill /im wscript.exe
start reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EXplorer\Advanced /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f
start reg import kill.reg
del c:\autorun.* /f /q /as
del %SYSTEMROOT%\system32\autorun.* /f /q /as
del d:\autorun.* /f /q /as
del e:\autorun.* /f /q /as
del f:\autorun.* /f /q /as
del g:\autorun.* /f /q /as
del h:\autorun.* /f /q /as
del i:\autorun.* /f /q /as
del j:\autorun.* /f /q /as
del k:\autorun.* /f /q /as
del l:\autorun.* /f /q /as
start explorer.exe


yazıp çalıştırınız.

Kill_Auto_Run_Virus.zip (,38 KB)
Postalanma Zamani Thursday, 12 March 2009 17:58 GTB Standard Time
Comments [0]  |  Permalink